Stoły i korytarze

Na Hukvaldy i okolice w 19 wieku szuka rudy żelaza przez stoł.Jedna ta galeria została wykopana w Hukvaldské. Parku wieku, jednak, niestety znajduje się w miejscu, które nie jest publiczne přístupné.O które są tu w poszukiwaniu rud żelaza, nawet nie wie, najbardziej obyvatel.Další lokalne galerie znajdują się między Kozlovicach i ciszy i Chlebovice.

W Hukvaldské zachowania jest również korytarz, którym mówi się, że tajne przejście do zamku. Niemniej jednak, jest to korytarz, który został wycofany ze służby w 1858.Chodba prowadzi do wiosny, który dostarcza wodę do koryta z kamienia, który został wykorzystany do zasilania Kradlubských czarne konie, których hodowla powstała w 1858 roku, arcybiskup Friedrich Furstenberg. Te konie przyszedł z farmy Polesínského stadniny w Weronie, były przechowywane przez 1923.Hřebčín przetrwała do dziś i jest używany do celów mieszkalnych.

Na polach w pobliżu Białego studzienek Zapadlisku, w latach 60-tych 20 wieku, korzystała pisek.Nerovnosti w tej dziedzinie, po ekstrakcji, wciąż są widoczne dzisiaj.

Na Hukvaldy i wokół, to było około 10 kamiennych kamieniołomach, które zostały zachowane do dziś, ale żaden nie został wydobyty.