Leoš Janáček a Hukvaldy

Pokud se zajímáte o dílo známého hudebního skladatele Leoše Janáčka, můžete si na Hukvaldech udělat výlet po jeho stopách .V centru obce můžete navštívit školu, kde se Leoš Janáček narodil. Škola se nachází poblíž kostela sv.Maxmiliána, kde Leoš Janáček hrával na varhany. Dále si na Hukvaldech můžete prohlédnout domek, kde Leoš Janáček bydlel a kde je momentálně památník Leoše Janáčka.V památníku si můžete prohlédnout původní interiér ložnice a pracovny.

Dále můžete navštívit místa, která si Leoš Janáček zvlášt oblíbil a která často navštěvoval .Jsou to i místa, kde Leoš Janáček sbíral inspiraci k napsání svých děl .

První výlet vás zavede na kopec Babí horu, kde vede turistická značka. Toto místo se jmenuje Janáčkova lavička. V roce 1994 bylo upraveno a byla zde umístěna pamětní deska. Les který se nachází na této straně Babí hory, kdysi Leoš Janáček vlastnil. Prohlídku dalšího Janáčkova oblíbeného místa můžeme spojit s výletem na hrad, neboť toto oblíbené místo se nachází na konci hukvaldského hradu. Na jednom s bastionu je dřevěný deštník, kde Leoš Janáček rád sedával. Cestou na hrad se ještě můžete zastavit u památníku Lišky Bystroušky Leoše Janáčka.

Při výletu na Hukvaldy,můžete navštívit i restauraci pod hradem, kde měl Leoš Janáček oblíbený stůl. Pokud budete sedět u tohoto stolu,můžete si požádat o vydání pamětního listu.Restauraci pod hradem najde, když půjdete po hlavní silnici, 250 m za kostelem sv.Maxmiliána.Na místním hřbitově naleznete hrob rodičů Leoše Janáčka. Při cestě po hlavní silnici do centra obce, je v kopci na levé straně dům, kde Leoš Janáček bydlel, je zde i pamětní deska. Tento dům však není přístupný veřejnosti.

Každoročně se v červnu a v červenci koná mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy,kdy bývají koncerty v amfiteátru, který se nachází nedaleko památníku Lišky Bystroušky a na hradě v hradní kulatině .

 

Dne 27.května 2015, byla odcizena socha Lišky Bystroušky, spolu s pamětní deskou.Pachatel, této krádeže, nebyl vypátrán.

 

Návrat známé Lišky Bystroušky do Hukvaldské obory.

Dne 8.4.2016 se po necelém roce opět vrátila na své původní místo socha Lišky Bystroušky, která zde byla od roku 1959 a v květnu roku 2015, byla odcizena.Původní liška, byla dílem sochaře Karla Vávry.Z původní lišky, se nezachovala forma, takže se musela naskenovat z fotografií, což se podle nás povedlo.Autorem nové sochy Lišky Bystroušky je sochař Adam Krhánek.Odhalení, tohoto na Hukvaldech turisty oblíbeného pomníku, které pořádal majitel obory Biskupství ostravsko-opavské – Biskupské lesy, se zúčastnili představitelé obce Hukvaldy, občané Hukvald, zástupci tisku a televize.